Your browser does not support JavaScript!
圖書館
圖書館歡迎您
繁體
電子資源探索服務

 

透過單一查詢框搜尋電子資源,並在本館授權範圍內使用全文。進階檢索

館藏快速查詢

 

資料庫教育訓練報名

yes欲參加資料庫教育訓練者,請事先報名!

學號(身份證字號):
班級(單位):
姓名:
mail:
場次:
*
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼

 

報名 3/22 (三)、3/29(三) 及4/5(三)場次者(場地:圖書館二F),請自備 Notebook、平板電腦或手機,方便練習。

資料庫簡介

 

活動特輯

 

  

 

                         

 

 

新書介紹

                       

                             

                        館藏狀況                       館藏狀況

  

 

                              

 

                        館藏狀況                       館藏狀況

 

 

                                 

 

                         館藏狀況                        館藏狀況

 

 

                                  

 

                          館藏狀況                        館藏狀況

                                       

 

                                  

                           館藏狀況                      館藏狀況

  

 

                                 

  

                          館藏狀況                        館藏狀況

  

   

                                

 

                          館藏狀況                        館藏狀況

 

 

                                   

                           館藏狀況                      館藏狀況

  

                                

                           館藏狀況                      館藏狀況 

 

                               

                           館藏狀況                     館藏狀況

 

                       

                              

                         館藏狀況                      館藏狀況

 

 

                                

                          館藏狀況                     館藏狀況

 

 

                             

                        館藏狀況                       館藏狀況

 

                            

                      館藏狀況                        館藏狀況

                      

                          

                       館藏狀況                      館藏狀況

                  

                                          

                                                       

                                           

                                   

 

                                                 

                        

圖書資料薦購

數據載入中...